Tag: Leasing operacyjny

Rodzaje leasingów.

Leasing to forma formą przekazania prawa do użytkowania danej rzeczy materialnej przez określony czas w zamian za udzielane ratalnie opłaty. Nie bez znaczenia jest fakt, że w leasingu możemy w pewien sposób ominąć koniecznośc wnoszenia wysokich wpłat własnych. Leasing zawierany jest między trzema podmiotami funkcjonującymi w umowie, którymi są finansujący całe przedsięwzięcie leasingodawca, korzystającym z […]

Czytaj więcej